ارتباط با سامانه HIX  چه مزیتی برای داروخانه دارد


طبیعتا هر پروژه ای در ابتدا مشکلاتی را خواهد داشت اما طبق بررسیها و صحبت های انجام شده با مسئولین ذیربط پیشنهاد شده است که داروخانه هایی که از این سامانه استفاده می کنند بتوانند حق مکانیزاسیون و یا حتی حق فنی و... را از بیماران دریافت نمایند ، که البته  سایرین این امکان را نداشته باشند . به هر حال پس از اجرایی شدن سیستم بیمه ها دیگر نیازی به دریافت تاییدیه اینترنتی ، ارسال NOS  و ... نیز نخواهد بود و همین موارد به تنهایی جذابیت لازم را برای استفاده از سیستم ایجاد خواهد کرد.

منبع : نرم افزار داروخانه پاردیکارتباط با سامانه HIX چه مزیتی برای داروخانه دارد
برچسب ها : داروخانه ,سامانه ,برای داروخانه ,مزیتی برای